UKULI BULA – PASOWANIE NA MĘŻCZYZNĘ

Hamerowie. Szacuje się, że obecnie żyje ok 70 tys przedstawicieli tej grupy etnicznej w Dolinie Omo. Tak jak pozostałe plemiona zamieszkujące Dolinę Omo mają własną kulturę, obrzędy, tradycję, zwyczaje. Wielu z nich żyje tak jak ich pra, pradziadkowie. Nie wszystkie plemiona zamieszkujące ten obszar, są chętne do dzielenia się swym dziedzictwem. Hamerowie, choć bardzo przyjaźnie…