Topkapi i Harem, czyli centrum dowodzenia wszechświatem

  TOPKAPI   Wpisana na listę zabytków UNESCO – najwspanialsza siedziba sułtanów osmańskich. Nie sposób być w Stambule i pominąć tę atrakcję. Stanowi ona także szczególne miejsce na mapie relikwii świata islamskiego. Są tutaj przechowywane relikwie samego Mahometa. Są to  wrota skruchy przywiezione ze świątyni Kaaba w Mekce a także  odcisk stopy i włosy z…

Stambuł – Hagia Sofia

Jak sądzę, nie ma takiej   możliwości, aby być w Stambule w celach jakkolwiek turystycznych i nie zobaczyć Hagii Sofii oraz Topkapi. Dziś jednak o wspaniałości jaki jest Hagia Sofia.   HAGIA SOFIA Dla mnie Hagia Sophia to niesamowite miejsce. Spotkanie chrześcijaństwa  i islamu. Pierwotnie budowla była świątynią chrześcijańską a potem meczetem, z rozkazu Mehmeta II…