Topkapi i Harem, czyli centrum dowodzenia wszechświatem

  TOPKAPI   Wpisana na listę zabytków UNESCO – najwspanialsza siedziba sułtanów osmańskich. Nie sposób być w Stambule i pominąć tę atrakcję. Stanowi ona także szczególne miejsce na mapie relikwii świata islamskiego. Są tutaj przechowywane relikwie samego Mahometa. Są to  wrota skruchy przywiezione ze świątyni Kaaba w Mekce a także  odcisk stopy i włosy z…